ทนายกรุงเทพ.com02 114 7521

เปิดหน้าต่อไป

วิธีเลือกทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

เลือกทนายความอย่างไรให้เหมาะกับงาน Put the right lawyer on the right job 

วิธีเลือกทนายความ

  1. ค้นหาชื่อทนายจาก Google มาสัก 2 ชื่อ
  2. โทรหาทนายทีละคนสนทนาปัญหาปรึกษาให้ครบ
  3. สอบถามอัตราค่าจ้างให้เรียบร้อย
  4. เลือกทนายคนที่คุณสนทนาที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้
  5. ทำสัญญาจ้างหรือตกลงจ้างทางไลน์ เมสเซ็นเจอร์ หรืออีเมลก็ได้ 
  6. ควรแบ่งจ่ายค่าทนายความ ศาลชั้นต้น อุทธรณ์หรือฎีกา 
  7. แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่นงวด 1 ตกลงจ้าง งวดที่ 2 ขึ้นศาล งวดที่ 3 สืบพยาน
  8. ควรเลือกทนายความที่อยู่ใกล้คุณ หรือทนายใกล้ศาล เพราะท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับทนายเวลาไปทำงานให้คุณ
  9. ตกลงกับทนายส่งรายงานคดีหรือการทำงานแต่ละครั้งด้วย
  10. ถ้าคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือจำนวนเงินค่าเสียหายเยอะควรจ้างเป็นทีม หรือเลือกทนายที่มีประสบการณ์ในคดี ให้ดูที่ผลงานหรือข้อมูลที่ตรวจสอบได้ 

หมายเหตุ หากท่านไม่รู้จักทนายความคนใหนเลย แนะนำให้ติดต่อทนายความในเฟสบุ๊คนี้ หรือ โทรหาทนายในเพจนี้ หรือที่ 

ทนายความกรุงเทพมหานคร   094 686 7888

ไลน์ ไอดี @helpmelawyer

แชทกับทนาย: https://direct.lc.chat/8941034